KORNEA IMPLANTATER


INTACS ®

Intacs korneaimplantat for korrigering av myopi og astigmatisme hos pasienter med keratokonus.

Finnes i to varianter, standard ( optisk område 7mm) og SK (optisk område 6 mm). 

Intacs® ringene av pmma-materiale er designet for perifer plassering i hornhinnen, ved ca. 2/3 dybde, og blir innført gjennom et lite kirurgisk snitt i hornhinnens stroma.  Intacs® and Intacs® SK er tilgjengelig i forskjellige tykkelser fra 0.210 mm til  0,500 mm. Krumning og tykkelse på ringene bestemmes ved hjelp av et nomogram* , og er avhengig av pasientens refraksjon (sfære, sylinder og akse). I følge Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi må hornhinnen helst  være tykkere enn 450 my ved incisjonsstedet ved implantasjon av Intacs ringer. 

Intacs® SK ringene har litt mer avrundede kanter for å potensielt redusere forekomsten av visuelle symptomer siden SK ringene blir plassert nærmere pasientens sentrale optiske sone i forhold til Intacs standard varianten.

Nomogram* til kalkulering av både Intacs og Ferrara kan fåes ved å klikke seg inn på produsentens hjemmeside http://intacsforkeratoconus.com/professionals/keratoconus-nomogram/

Nomogrammet kan også lastes ned som app via Apple Store for iOS enheter og Google Play for Android.  

     

Intacs® kirurgiske instrumenter består av en serie oftalmologiske instrumenter som er designet for plassering av Intacs korneaimplantat.

https://ajlsa.com/en/product/intacs-implantation-instruments/

Intacs boks