OPERASJONSPAKKER

Vi tilbyr sterile pakker til engangsbruk  for intravitreale injeksjoner , vitrektomi- , lasik- og kataraktoperasjoner tilpasset den enkelte avdelings behov.

Operasjonspakkene er produsert i Tyskland av selskapet MED Medical Products GmbH  som har lang erfaring og ekspertise.  Alle ledd i produksjonsprosessen blir profesjonelt utført og kvalitetssikret i henhold til alle nødvendige sertifiseringer . Steriliseringsprosessen med etylenoksid blir konstant monitorert i henold til DIN EN 550.

Dette gir våre kunder og pasientene trygghet. I tillegg er pakkene brukervennlige og konkurransedyktige på pris. Holdbarhetsdato er 4 år fra ferdigstillelse.  

Sykehusavdelinger i Norge har allerede flere års erfaring med operasjonssettene.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.